1998, lô máy đóng dấu điền dạng thẳng đứng đầu tiên đã được đưa ra bởi những người tiên phong của IAPACK

2002, doanh thu hàng năm của IAPACK đã vượt qua 30 triệu RMB.

2006, IAPCK thành công trong việc thiết kế và phát triển lô cân điện tử tuyến tính đầu tiên. Sở hữu nhà máy để đo lường & làm đầy hệ thống trong cùng một năm.

2008, xây dựng một xưởng tiêu chuẩn hiện đại khác với hơn 200 nhân viên sản xuất hàng năm trên 200 bộ máy. Các đơn vị máy đã được bán cho Mỹ, Châu Âu và Afica.

2010, IAPACK đã phát triển trung tâm CNC thuộc sở hữu để cải thiện độ chính xác của quy trình cho các bộ phận máy.

2012, IAPACK đã tạo ra bước đột phá đáng kể trong bao bì túi lớn và túi trong đơn vị máy đóng gói túi / thùng. Thành công trong thiết kế và sản xuất máy đóng gói chân không gạch tự động & máy đóng gói giá đỗ tự động.

2014, IAPACK hoàn thành mở rộng nhà máy, sở hữu 7 nhà máy chế biến tiêu chuẩn.

2016, IAPACK tiếp tục di chuyển, tiếp tục tiến bộ.